Juha Allan Ekholm ja Jussi Valtakari ovat työskennelleet SYKLI-residenssissä Oulaisissa eri pituisissa jaksoissa vuodesta 2022 ajallisuuden ja paikallishistorioiden teemoin. Vuonna 2022 toteutettiin kaksi näyttelykokonaisuutta Korona-Galleriassa ja Bergströmin kulmassa Valtakarin kanssa nimellä AVOIN DIALOGI. Nyt avatussa näyttelyssä esitellään uusi installaatio, joka jatkaa edellisen vuoden työskentelyä ajatuksella KASA NOVA – UUSI YRITYS. Venetsian biennalesta innoituksensa saanut nimi on jatkumoa edellisenä vuonna nähdylle teokselle.

Taiteilijoiden työskentelyyn on alusta alkaen kuulunut yhteisöllinen toiminta sekä
jalkautuminen erityyppisten alueellisten toimijoiden pariin. Näyttelyn teosten materiaalina on käytetty oulaistelaisilta saatuja arjen käyttöesineitä ja henkilökohtaisia tavaroita sekä alueelta kerättyjä rullakoita. Vaikka esineiden takana olevia sosiaalisia kertomuksia ei erikseen teoksissa avata, katsoja löytää niille merkityksiä. Yhdessä ne alkavat muodostaa läpileikkausta oulaistelaisten lähihistoriaan ja tunnistettavaan menneisyyteen.

Näyttelyn tuottaa SYKLI – residenssiohjelma/ Oulaisten kulttuuripalvelut.

Yhteistyössä Wanha Woima

Yhteydenotot:
Juha Allan Ekholm
040-177 1401
juhaallanekholm@gmail.com

 

Taidekeskus KulttuuriKauppila ja Northern AiR verkosto tuottavat Oulu2026 – ohjelmaan residenssihaun, jonka teemana on maisema ja ympäristö. Tavoitteena on kulttuuri-ilmasto, jossa nähdään ihmisen vaikutukset ympäristöönsä mutta myös mahdollisuudet rauhanomaiseen rinnakkain eloon – myös lajien kesken.

Residenssihaun painopisteenä on toiminen ympäristöresidenssissä. Ympäristöresidenssiin kutsutaan ja valitaan taiteilijoita ja tutkijoita, joiden työ liittyy luontoon, maisemaan tai ympäristöön. Erityisesti residenssiin valitaan taiteilijoita, tutkijoita ja tekijöitä, jotka käsittelevät työssään solastalgiaa eli paikkasurua. Paikkasuru tarkoittaa tutun ympäristön muutoksen aiheuttamaa ahdistusta. Ympäristöahdistus ja ympäristösuru on usein ilmastonmuutoksen seurausta mutta se voidaan ymmärtää myös laajemmin esimerkiksi sodan tai pakolaisuuden tuottamana paikkasidonnaisena ahdistuksena.

Oulu2026 -residenssihaku avataan jatkuvana keväästä 2024 ja sen kautta tuotetaan teoksia vuosille 2025-2026. Hakemukset käydään läpi puolivuosittain ja ohjelmaan valitaan taitelijat projektien ammattimaisuuden, toteutuskelpoisuuden ja ohjelmaan sopivuuden perusteella.

Oulu2026 -residenssiohjelman tavoitteena on luoda alueelle korkeatasoinen ja ympäristöteemainen teossarja vuoden 2026 –ohjelmistoon. Samalla toiminta syventää ja laajentaa alueen residenssitoimijoiden yhteistyötä ja vahvistaa toimijoiden kansainvälistä potentiaalia. Teokset toteutetaan lähtökohtaisesti Northern AiR -verkoston toimijakohteissa: Iissä, Hailuodossa, Kärsämäellä, Oululaisissa, Kuusamossa, Raahessa ja muualla residenssiverkoston toiminta-alueella. Vuoden 2026 lippulaivatuotannot toteutetaan tarkasti valituissa elämyksellisissä ympäristöissä.

OULU DANCE HACK on ainutlaatuinen mahdollisuus tavata kaltaisiaan taiteilijoita ja teknologian asiantuntijoita, jotka ovat kiinnostuneita luovasta riskinotosta ja yhteistyöstä helposti lähestyttävässä ja toisiaan tukevassa ilmapiirissä. Yhdessä tutkimme tanssin ja teknologian välistä suhdetta, ja annamme vauhtia esittävien taiteiden tulevaisuuden kehitykselle.

ODH23 pidetään 25-29. syyskuuta Oulun keskustassa. Haemme nyt taiteilijoita osallistumaan tapahtumaan, taidesuunnasta riippumatta.

ODH23 on turvallinen tutkimusympäristö. Osallistujat työskentelevät pienryhmissä ja tulkitsevat annetun teknologian mahdollisuuksia esiintymisen kautta, kokeneiden mentorien opastamana. Ohjelma huipentuu epäviralliseen ideoiden jakoon viimeisenä päivänä, johon osallistuu myös rajattu yleisö. Tämän vuoden Hack keskittyy tekoälyyn (AI) ja kuinka sitä voidaan käyttää tanssiteoksen luomiseen.

ODH23:n osallistuminen ilmaista. Oulu Dance Hack on hiilineutraali tapahtuma, minkä vuoksi TaikaBox tukee osallistujien hidasta matkustamista, mutta ei lentomatkustamista. Majoitus järjestetään tarvittaessa.

Osallistuaksesi lähetä perustelukirje miksi juuri sinun tulisi päästä mukaan, oma CV:si ja tarpeelliset linkit alla olevaan sähköpostiosoitteeseen. Haku on avoinna keskiyöhön 18.6.2023 saakka.

Hakemukset osoitteeseen mail@taikabox.com Lisätietoja: https://taikabox.com/hack/

Kuva: Peetu Haipus

Kuvassa Timo Vaittisen toteuttama teos Solstice Festivaleille 2022.

Kuusamo ARK hakee taiteilijaa kolmen viikon mittaiseen residenssiin Rukalle, jossa toteutetaan taideteos juhannuksena järjestettävän Solstice Festivalin tapahtuma-alueelle.

Solstice Festival on tanssimusiikkiin ja monipuoliseen taiteeseen keskittyvä festivaali, joka järjestetään kolmatta kertaa tänä juhannuksena 22.-24.6.2023 Rukalla. Festivaalialue rakentuu upeisiin maisemiin Rukatunturin huipulle. Tapahtuman ohjelmisto koostuu tunnetuista kansainvälisistä tähdistä sekä kotimaan huippunimistä. Vuonna 2023 Solsticessa esiintyy mm. Gabrielle Kwarteng, Josey Rebelle, Young Marco, Wata Igarashi ja Lena Willikens. Koko artistikattaus on nähtävillä täältä.

Solstice Festivalin arvojen ytimessä ovat kestävyys sekä ympäristöystävällisyys tuotannon kaikilla osa-alueilla. Festivaali noudattaa Rukan vastuullisuusohjelmaa ja pyrkii omin avuin aktiivisesti kehittämään ratkaisuita ympäristövaikutuksen minimoimiseksi.

Solstice tekee tiivistä yhteistyötä Euroopan Kestävin hankkeen kanssa kehittääkseen tehokkaan kierrätysmallin festivaalin aikana syntyviä jätteitä varten. Jätteistä pyritään kehittämään uudelleenkäytettäviä materiaaleja, joita pystytään hyödyntämään tulevan vuoden festivaalin tuotannossa sekä taideohjelmassa. Kiertotalouden käytäntöjä implementoidaan tuotantoon yhdessä Caracara Collectiven kanssa.

Teos

Residenssissä toteutettavan teoksen materiaaleina toivotaan käytettävän pääosin paikallisilta toimijoilta saatuja hävikkimateriaaleja. Saatavilla oleviin materiaaleihin lukeutuu mm. metallia, puuta, muovia, kankaita ja orgaanisia materiaaleja. Taiteilija on itse vastuussa materiaalien hausta Kuusamon jäteasemalta. Lopullinen materiaalin tarve kartoitetaan yhdessä residenssiin valitun taiteilijan kanssa. Teoksen toteutustavan suhteen taiteilijalla on täysi vapaus. Painotamme haussa kuitenkin veistostaidetta.

Teoksessa tulee ottaa huomioon miljöö johon teos installoidaan. Ota huomioon alueen kokoluokka jossa teos esitellään. Taiteilijan tulee huomioida myös, että teos on ulkona tunturissa jossa sääolosuhteet vaihtelevat laajasti. Kuvia tapahtuma-alueesta löydät täältä.

Teos jää taiteilijan omistukseen. Taiteilija saa itse päättää teoksen kohtalosta tapahtuman jälkeen. Festivaali järjestää teokselle tarvittaessa kuljetuksen pois Rukalta. Teos tulee purkaa festivaalialueelta 26.6. mennessä.

Lisätiedot ja haku: Solstice 2023 taiteilijaresidenssihaku / Kuusamo ARK (kuusamo-ark.fi)

Kuva: Eeva Mäkinen

Kansainvälinen residenssien innovaatioverkosto Pohjois-Pohjanmaalle eli KRIPA-hanke (2020-2023), muodostuu kolmen kunnan, Iin, Raahen ja Kuusamon toimijoista. Hanketta rahoittaa ELY-keskus / Maaseuturahasto.

15 000 asukkaan kaupunki Kuusamo sijaitsee Euroopan ja Siperian rajalla ja on yksiä merkittävimpiä matkailukohteita Suomessa.

Matkailijoita, taiteilijoita ja tutkijoita alueelle on houkutellut monimuotoinen luonto ja erämaat jo 1800-luvun lopulta saakka. Taiteilija Akseli Gallen-Kallelan ja valokuvaaja I.K. Inhan jalanjäljissä kulkevat vuosittain lukuisat luontokuvaajat ja luonnossa liikkujat. Kuusamosta on muodostunut yksi Suomen suosituimmista matkailualueista, josta haetaan inspiraatiota ja erämaan rauhaa. Tätä tarinaa jatkaa vuonna 2021 KRIPA-hankkeessa perustettu Kuusamon Arktinen Residenssikeskus, Kuusamo ARK.

Arktinen Residenssikeskus tekee tiivistä yhteistyötä alueen matkailutoimijoiden kanssa. Yhteistyön tarkoituksena on tuoda lisää julkista taidetta alueelle ja työllistää luovan alan toimijoita luoda uudenlaista liiketoimintaa ja yhteistyötä taiteen ja kulttuurin alalle.

Kuusamon Arktista Residenssikeskusta luotsaa Jonna Kalliomäki, joka on yksi KRIPA-hankkeen toteuttajista. Kalliomäki on koulutukseltaan kuvataiteilija (amk) ja luontokuvauksen ja soveltavan taiteen maisteri (TaM). Kuusamoon hänet viisi vuotta sitten toi juurikin tuo ainutlaatuinen maisterikoulutus. Lapin yliopiston soveltavan taiteen ja luontokuvauksen maisteriopinnot järjestettiin 2017-2019 Kuusamo-opiston tiloissa, niissä samaisissa missä nyt Arktinen residenssikeskuksen päämaja sijaitsee ja Kalliomäki työskentelee.

Nyt Kripa-hankkeen aikana Kalliomäki haki kaksivuotiseen Taideyliopiston järjestämään julkisen taiteen taideasiantuntijan erikoistumiskoulutukseen, tavoitteena mm. syventää osaamista julkisen taiteen saralla ja hahmottaa kokonaisuuksia ja kumppanuuksia laajemmin.

Erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on kouluttaa laaja-alaisia taideasiantuntijoita julkisen taiteen, rakentamisen ja kaupunkisuunnittelun kehittämistehtäviin ja projekteihin.

Koulutus valmentaa juurikin niihin moniammatillisiin yhteistyö malleihin ja taiteen asiantuntija ja konsultointitehtävien tuottamiseen, mihin Kuusamo ARK profioloituu ja millaisia taideprojekteja se alueelle tuottaa.

Koulutus alkoi vuonna 2022 ja siihen valittiin 24 julkisen taiteen parissa työskentelevää. Opiskelijajoukko koostuu monipuolisesti eri julkisen taiteen toimijoista niin arkkitehdeistä, kaupunkisuunnittelijoista, taidekoordinaattoreista, museojohtajista, julkisen taiteeen kuraattoreista kuin julkisen taiteen tekijöistäkin.

Koulutus järjestetään lähiopetuksena viisi kertaa vuosittain ja kahden päivän lähiopetusjaksot pidetään Helsingissä Taideyliopistolla, Espoossa Aalto-yliopistolla ja Lapin yliopistolla Rovaniemellä.

Kaikki koulutukseen mukaan valitut osallistujat  työstävät koko koulutuksen ajan omaan alaansa liittyvää julkisen taiteen kehittämisprojektia ja kirjoittavat artikkelin tammikuussa 2024 ilmestyvään Taideyliopiston julkaisuun.

Kalliomäen erikoiskoulutuksen kehittämisprojekti liittyy KRIPA-hankkeeseen ja Kuusamo ARKin toimintaan. Miten hankkeen päätyttyä laadukas toiminta alueella jatkuu miten jo luotuja toimintamalleja voidaa hyödyntää laajemmin. Tavoitteena on, että Kuusamo ARK ei ole pelkästään residenssikeskus vaan taiteen asiantuntija ja -välittämiskeskus, joka tuo laadukkaita julkisen taiteen projekteja ja uusia yhteistyömalleja alueelle.

Kehittämistyölle koulutuksessa annetaan asiantuntijaohjausta ja sitä työstetään vertaisryhmissä ja avoimessa dialogissa muiden kanssaopiskelijoiden kanssa. Kehittämisprojektit esitellään koulutuksen lopussa joulukuussa 2023 ja julkaisu on sähköisesti luettavissa Taideyliopiston julkaisuarkistossa vuoden 2024 alusta.

CROWD – international dance exchange
Call out for dance artists to apply for the 2023 dance residency
programme – applications now open.

CROWD – international dance exchange is a collaborative network of dance
organisations, together seeking to support dance makers who engage with
communities as part of their practice.

Through hosting residencies and opening up space for discussion and
knowledge development, the programme aims to support dance artists with
an established practice in community engaged dance making to build their
professional network, exchange experience with others in the field and
develop their practice.

The Goethe-Institut initiated the project in 2021 and in the first year,
CROWD supported 6 dance artists [https://crowd.dance/crowd-2021/]
through residencies hosted with partners across Finland, the
Netherlands, North Rhine-Westphalia (NRW) in Germany and the UK. The
network has since grown to include more partners and artists and in
2022, CROWD supported 10 new artists [https://crowd.dance/2022-artists/]
through a programme of residencies across Finland, Denmark, Germany,
Iceland, Ireland, the Netherlands, Norway and the UK.

This year, ten selected dance artists (one from each host country and
two from England and two from NRW in Germany) will exchange and
collaborate with the support of the network partner organisations.
Working in pairs, selected dance makers will come together twice, each
time for a two-week, focused residency in a new context. Alongside the
residencies, between June and October, the entire network will engage in
digital, discursive sessions exploring community engagement in dance.

Applications for the 2023 programme are now open and dance artists with
a demonstrable practice in community engagement are encouraged to apply.
The CROWD network is committed to promoting a diverse and inclusive
community and we encourage applications from those from
under-represented backgrounds. We have bursaries and support in place to
accommodate applicants with additional access needs or caring
responsibilities.

The application deadline is 10am (GMT), Monday 20 March 2023. Further
information on how to apply can be found at https://crowd.dance/.

Alternatively, you can watch our information film featuring CROWD 2022 Dance
Artist, Elsabet Yonas, which covers the key elements of the call-out.

Miten taiteilija voi kasvaa ja menestyä yrittäjänä? Miten taiteilijaresidenssit voivat työllistää taiteilijoita? Mikä yritysmuoto sopii taiteilijalle parhaiten ja mistä taiteilijan tulolähteet syntyvät? Muun muassa näitä asioita pohdittiin Northern AiR –seminaarissa Oulussa 23.11. Tallenne katsottavissa alta.

Keskusteluparit
Pekka Krook ja Heikki Tunkkari
Pirjo Yli-Maunula ja Sade Kahra
Paavo Heinonen ja Gonçalo Rodrigues Marques

WordPress Video Lightbox