Northern AiR järjestää yhteistyössä Oulu2026 TechArt -hankkeen kanssa Hybridize My Festival/Residence? -tapahtuman (Oulu Lapland Hotel) 22.4.2022 klo 10.00–15.00. Kansainvälisessä ajankohtaisseminaarissa eurooppalaiset asiantuntijat esittelevät sitä, mitä siirtyminen hybriditapahtumiin on muuttanut festivaalien, residenssien ja kulttuurikentän työtä ja miten tästä eteenpäin. Mitkä digitaaliset tapahtumat ja etäratkaisut toimivat, mitkä eivät?

Ilmoittautuminen (avoinna 13.4. saakka) ja alustava ohjelma:

 

https://www.eventbrite.com/e/techart-webinar-hybridize-your-festival-tickets-168799924117

Kuusamon arktisen residenssikeskuksen haku on nyt auki: https://www.kuusamo-ark.fi/
Uuden residenssikeskuksen avaaminen on osa Kripa-hankkeen toimintaa. Jatkuvalla haulla voi hakea 1-3kk mittaisia työskentelyjaksoja.

Maailma ei kenties palaudu ihan entiselleen, mutta residenssihakuja avautuu nyt runsaasti:
Res Artisin avoimet haut

 

Ensimmäinen Northern AiR -podcast vierailee Hailuodossa Kulttuuritalo Päiväkodin residenssitalossa. Jututettavana on vastaava tuottaja Sanna Roukala.

https://soundcloud.com/user-59821095-468330731/northernairpodcast1hailuoto

Northern AiR -verkoston podcasteissa vieraillaan ja tutustutaan residenssitoimintaan käytännössä. Podcast-sarja on kuunneltavissa kotisivun kautta Soundcloudissa.

Northern AiR -podcasteissa käsitellään residenssitoimintaa eri näkökulmista ja teemojen kautta. Ääneen pääsevät sekä residenssitoimijat että taiteilijat ja muitakin näkökulmia residenssitoimintaan on luvassa.

Tälle sivulle kootaan uudet sekä menneet jaksot. Jaksot löytyvät myös aina Soundcloudista.

Toinen podcast Kärsämäeltä. Toiminnanjohtaja Susanna Salokannel jututettavana AiR Frosterus -residenssissä.
https://soundcloud.com/user-59821095-468330731/karsamakipodcast

 

KRIPA-hankkeessa perustetaan Pohjois-Pohjanmaalle kansainvälinen taiteilijaresidenssien innovaatioverkosto, jossa kootaan maakunnan residenssitoimijat, resurssit ja voimavarat yhteen. Verkosto kulkee nimellä Northern AiR. Tavoitteena on käynnistää sektori- ja toimialarajat ylittävää yhteistyötä maaseutuelinkeinojen sekä julkisen ja kolmannen sektorin kanssa. Vuosina 2021-2022 kartoitetaan residenssitoiminnan strategisia yhteistyömahdollisuuksia ja kumppanuuksia sekä pilotoidaan residenssien välittäjäliiketoimintaa mm. matkailussa, taiteilijoiden työllistämisessä sekä taiteen ja tieteen yhteistyöhankkeissa.

Kripa-hankkeen tavoitteisiin lukeutuu residenssitoiminnan kehittäminen pilottien avulla:

  • Liiketoimintamallien pilotointi. Uusia avauksia pilotoidaan residenssitoiminnan kautta esim. matkailussa, julkisen taiteen hankinnoissa sekä taiteen ja tieteen yhteistyöhankkeissa.
  • Tavoitteena on synnyttää kulttuuripalveluihin innovaatiota ja monipuolistaa elinkeinotoimintaa ja näin lisätä luovan alan työllistymismahdollisuuksia.
  • KRIPA-hankkeessa pilotoidaan kansainvälistä ja paikallista palvelu- ja välittäjäliiketoimintaa, esim. residenssikeskusten toimiessa tilaaja-tuottaja-taiteilijamallin mukaisesti tuottajana.
  • Globaalisti resurssiviisaan, hiilineutraalin ja kiertotaloutta edistävän residenssitoiminnan pilotointi arktisen liiketoiminnan näkökulmasta.

Miten alueellemme voidaan luoda residenssitoiminnan kautta uusia yhteistyömuotoja, liiketoimintaa, pito- ja vetovoimaa? Kehitämme ja sparraamme yhteistyössä residenssitoimintaan liittyviä pilottialoitteita, joissa em. tavoitteet toteutuvat Pohjois-Pohjanmaan alueella. Toteutukseen valittuja pilotteja voidaan tukea tilattavana ostopalveluna Kripa-hankkeen kautta sekä järjestämällä asiantuntijakonsultaatiota. Pilottihanketta voi esittää residenssitoimintaa harjoittava tai suunnitteleva taho, kulttuurialalla toimiva yhdistys, yrittäjä/yritys, ammattitaitelija tai työryhmä.

Päätös kokeiluun valinnasta ilmoitetaan seuraavan kalenterikuukauden lopussa hakemuksen saapumisesta. Pidätämme oikeuden muutoksiin, mikäli saapuneiden pilottiehdotusten laatu tätä vaatii.

Arviointikriteerit:

  1. Uusien liiketoimintamallien ja em. tavoitteiden toteutuminen.
  2. Toteutuskelpoisuus.
  3. Alueellinen näkyvyys ja vaikuttavuus.
  4. Yhteistyö- ja sidosryhmät.

HAKULOMAKE

Tiedustelut ja lisäinformaatio sähköpostitse:
Kai Latvalehto,
Kripa-hankkeen projektipäällikkö,
kai.latvalehto@ii.fi

 

WordPress Video Lightbox