Kripa-hanke/Northern AiR -residenssiverkosto järjestää 23. marraskuuta seminaarin, jossa kolme kovan tason asiantuntijaparivaljakkoa käyvät keskustelua residenssien ja taiteilijoiden liiketoiminnan kehittämisestä. Kuulijoille on usein antoisampaa olla kuulemassa avointa ja vuorovaikutteista keskustelua kuin seurata PowerPoint-ulkolukuharjoituksia. Keskustelemassa:

– luovien alojen asiantuntija ja sparraaja Pekka Krook ja Petri Sirviö, BusinessOulun luovien alojen asiakkuuspäällikkö
– Flow Productionsin taiteellinen johtaja Pirjo Yli-Maunula ja Sade Kahra, taiteen moniammattilainen.
– Kaltion päätoimittaja Paavo Heinonen ja Gonçalo Rodrigues Marques, Northern Sustainable Futures, Moskosel, Ruotsi.

Tapahtuman yhteydessä järjestämme Northern AiR -pilottimarkkinat, jossa on mahdollisuus hakea ja ideoida residenssitoimintaan liittyviä pilottihankkeita alkuvuodelle 2023. Lisätietoja:

Northern AiR pilotti-info

Paikkoja rajoitetusti, joten kannattaa ilmoittautua ajoissa.

Paikka: Oulu, Voimala 1889, Kasarmintie 1.
Aika: 23.11.2022 klo 10:00-15:00.

Ilmoittautuminen (avoinna 15.11. saakka) ja alustava ohjelma:

https://link.webropolsurveys.com/S/27BF83AB63A1D3E2

Tapahtuma taltioidaan ja on jälkikäteen nähtävissä 14 vrk ajan www.northernair.fi -sivustolla. Tiivistelmä tapahtumasta jää pysyvästi Northern AiR -sivustolle.

Kuusamon Arktinen Residenssikeskus ja kansainvälinen matkailu- ja kulttuurikeskus Karhuntassu hakevat residenssitaiteilijaa  suunnittelemaan valoinstallaatiota uuteen Karhuntassu-keskukseen. Erillishaku avoinna 9.9. saakka:

https://www.kuusamonaturephoto.fi/

New Yorkista kotoisin olevan David Popa saapuu syyskuussa Kuusamo ARKIN residenssitaiteilijaksi ja toteuttaa residenssijakson aikana teoksen Rukalle.

Popa kiinnostui kuvataiteista taiteilijaisänsä Albert Popan kautta, joka oli yksi ensimmäisistä graffitien kirjoittajista New Yorkissa. David opiskeli perinteistä maalausta jo nuorella iällä isänsä kanssa, mutta ateljeen ulkopuolella koettavat seikkailut vetivät hänet kokopäiväisesti taiteen pariin. Kiinnostus katutaiteeseen ja nykymuralismiin on edelleen Popan taiteellisen työskentelyn katalysaattori. Popa käyttää luonnonveteen sekoitettuja luonnollisia pigmenttejä luodakseen paikkaan sidottuja, hetkellisiä maa-teoksia, jotka tallennetaan dronen avulla. Popa maalaa suurikokoisia teoksia pääasiassa Pohjoismaiden saarille ja luodoille. Teokset dokumentoidaan ja esitetään eri muodoissa: valokuvina, lyhytelokuvina ja viime aikoina myös NFT-teoksina

David Popan luento Kuusamo Nature Photo -festivaaleilla sunnuntaina 11.9. klo 13-14. Liput

Luennon jälkeen mahdollisuus osallistua David Popan pitämään työpajaan, jossa pääset itse tekemään luonnonpigmenttejä ja opettelemaan Popan käyttämää maalaustekniikkaa. Ilmoittaudu työpajaan: jonna.kalliomaki@kuusamo.fi

Kuusamo ARKin residenssiin saapuu syyskuussa myös italialaisia luontotaiteilijoita, jotka pitävät kaikille vapaan ja maksuttoman Luontotaide -työpaja 12.-13.9.2022. Työpajan ohjaajat Fabrizio Carbone, Marco Preziosi, Alessandra Cecca ja Alessandro Troisi työskentelevät mukana ja tarvittaessa auttavat työskentelyssä.

Työpaja on maksuton. Osallistujat työskentelevät omilla välineillä ja materiaaleilla. Järjestäjät varaavat lisäksi materiaaleja käyttöön, henkilökohtaisesta materiaalista voidaan periä omakustannushinta.

Ilmoittautuminen sähköpostitse 6.9. mennessä. os. kari.kantola@kuusamo.fi.

Kripa-hanke ja Kulttuuritalo Päiväkoti etsivät yhteistyössä pohjoisesta Suomesta matkailu- ja majoitusyrittäjiä, jotka kaipaavat uudenlaista asiakaskuntaa. Tarjoamme matkailuyrittäjän tarpeisiin räätälöidyn kokonaisuuden, joka mahdollistaa residenssitoiminnan hyödyntämisen osana omaa yritystoimintaa.

Miten voin käynnistää residenssitoiminnan osana matkailuyritystä?
Mikä tekee hyvän residenssin/taiteilijahuoneen?
Miten erottua ja olla uniikki; oman paikan erityispiirteet ja niiden esiintuominen?
Miten tavoitan kohderyhmän?
Mitä huomioida tiedotuksessa ja markkinoinnissa?
Millaisia mahdollisuuksia taiteilijayhteistyö tarjoa?
Miten järjestää mielenkiintoisia tapahtumia taiteilijayhteistyönä?

Residenssitoiminnan kautta matkailuyrittäjällä on mahdollisuus tavoittaa uusia asiakkaita, tuottaa mielenkiintoisia tapahtumia sekä tehdä ainutlaatuista yhteistyötä taiteilijoiden kanssa – mainio tilaisuus laajentaa toimintaa hiljaisten kuukausien ajaksi. Koulutuskokonaisuus on matkailuyritykselle maksutonta osana Kripa-hanketta, jota rahoittaa Euroopan maaseuturahasto/ELY.

Tilalla on erityinen merkitys taiteilijoille. Taiteilijat ja luovan alan tekijät kaipaavat usein helposti ja nopealla aikataululla saavutettavaa työskentelytilaa, joka mahdollistaa luovaan työskentelyyn irrottautumisen lyhyellä varoitusajalla. Esteettinen ympäristö, jossa on hyvät työskentelyolosuhteet ja -välineet tarjoavat mahdollisuuden keskittyä luovaan työhön intensiivisesti. Ympäristönvaihdos tukee taiteellista työtä, inspiroi ja parhaimmillaan avaa uusia merkityksiä.

 

Koulutus ja -konsultaatiokokonaisuudesta vastaa Kulttuuritalo Päiväkoti, joka on ainutlaatuinen lyhytaikainen taiteilijaresidenssi Hailuodossa. Vuodesta 2017 toiminut residenssi on suunnattu ensisijaisesti muusikoille ja kirjailijoille sekä muille luovan alan tekijöille. Lisäksi Kulttuuritalo Päiväkoti tuottaa uniikkeja tapahtumakonsepteja erityisesti syrjäseudulla.

Koulutukseen kuuluu yksi koulutuspäivä sekä kolme henkilökohtaista konsultaatiotuokiota.

Lisätietoja: info@kulttuuritalopaivakoti.fi

Vapaamuotoiset hakemukset sähköpostilla kai.latvalehto@ii.fi – mukaan perustiedot yrityksestä, tiloista sekä lyhyt suunnitelma, miten sparraus hyödyttäisi toimintaanne.

Haku avoinna 24. kesäkuuta 2022 saakka.

Residenssimalli matkailuyrittäjille -koulutuskokonaisuus toteutetaan syksyllä 2022.

HAKUAIKAA JATKETTU 30.4. SAAKKA! Voidaan toteuttaa myös täysin etänä.

Oletko luovien alojen asiantuntija, joilla on näppituntumaa residenssitoimintaan, kulttuurialaan ja sen rahoitusmekanismeihin? Kripa-hankkeen/Northern AiR -residenssiverkoston keskeisiä tavoitteita ovat residenssitoimijoiden osaamisen kehittäminen ja yhteistoiminta. Pyydämme tarjouksia pienryhmäkoulutuksen vetämisestä (ryhmäkoko min. 3 osallistujaa), jonka puitteissa Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueelta tulevien osallistujien residenssitoimintaa sparrataan ja laaditaan jokaiselle osallistujalle residenssisuunnitelma vuosille 2021-2022. Residenssisuunnitelman suositeltava pituus on 5-10 sivua. Suunnitelma sisältää seuraavat asiat: tilat, aikataulut, sopimukset, resurssit, työvoima, rahoitus ja rahoitusten haut, yhteistyötahot, resurssiviisaus ja kestävä kehitys. Toivomme myös innovatiivisia ajatuksia residenssin toimimisesta alueellisesti näkyvänä tahona, niin taiteellisten sisältöjen kuin yhteistyökumppanuuksien, elinkeinoelämän ja yhteisöjen suhteen. Suunnitelmassa voidaan huomioida mahdollisuus hakea Northern AiR -pilottihanketta (jatkuva haku). Pienryhmä(t) pyritään kokoamaan alueelliset lähtökohdat huomioiden. Ryhmässä voi olla residenssitoimintaa suunnittelevia tahoja tai toimintaansa kehittäviä taiteilijaresidenssejä. Kripa-hankkeen ja Northern AiR -residenssiverkostolle esitettyjä keskeisiä toiveita on yhteistoiminta, kokemusten vaihto ja vertaistuki, jonka toivomme näkyvän pienryhmäsparrauksen järjestämisessä.

Muotoile näköisesi paketti, jonka läpivieminen hyödyttäisi residenssitoimijoita mahdollisimman paljon. Pienryhmätapaamiset voidaan järjestää etäyhteyksin sekä ajantasaisten koronarajoitusten mukaisesti.

Pyydämme tarjousta pienryhmäkoulutukseen/sparraukseen ja residenssisuunnitelman tekoon käänteisen kilpailutuksen keinoin. Käytettävissämme on 2000 euroa (+alv) pienryhmää kohden. Summaan tulisi sisällyttää kaikki toteutukseen liittyvät kulut.

Tilaaja varaa oikeuden neuvotella toteutuksesta. Tilaus toteutuu, mikäli pienryhmä(t) saadaan kasaan toukokuun 2021 aikana.

Koulutustarjoukset toimitetaan 30.4.2021 mennessä. Tarjouksesta tulee käydä ilmi:

  • Pienryhmäkoulutuksen sisältö: tapaamisten määrä, toteutustapa ja sisällöt.
  • Residenssisuunnitelman laadinnan tapa.
  • Tarjoajan tiedot (nimi, y-tunnus/henkilötunnus, yhteystiedot). Tarjouspyynnön mukaiset sisällöt: hyväksymme vain ostopalveluna laskutettavan tarjouksen (ei verokortti/palkka-mahdollisuutta).
  • Mukaan lyhyet referenssit/tiivis cv.

 

Aikatauluehdot:
Koulutustarjous tulee toimittaa 30.4.2021 klo 16 mennessä.

Hankintapäätös:
Päätös tehdään 7.5.2021 mennessä, jonka jälkeen tarjouksen jättäneille ilmoitetaan päätöksestä sähköpostitse.

Päätökseen vaikuttavat tekijät:
Valinta tehdään laadullisin kriteerein ja toimitettujen referenssien perusteella, annettua budjettia noudattaen.

Tarjousten laatiminen ja sisältö: Tarjouksen tulee olla laadittu edellä mainitulla tavalla ja sisältää kaikki vaaditut palvelut sekä muut selvitykset tullakseen huomioiduksi.
Hankintaa koskevat sopimusehdot
Hinta: Hinnat tulee ilmoittaa nettohintana (alv 0%) eriteltyinä ja kokonaishintana (alv 24%).
Maksuehto: 21 pv netto
Laskutus: Työn toteuttaja laskuttaa tilaajaa jälkikäteen. Laskutuslisiä ei hyväksytä. Laskun maksamisen edellytyksenä on, että palvelu tai sen osa on suoritettu sovitulla tavalla, ja tilaaja on vastaanottanut laskun. Ensisijaisesti otamme vastaan verkkolaskuja. Tarjouksessa tulee olla maininta, ellei verkkolaskutus on mahdollista. Tarkemmat laskutusosoitetiedot toimitetaan tilauksen yhteydessä.
Tarjouksen jättäminen: toimitetaan sähköpostitse liitteineen 30.4.2021 kello 16.00 mennessä osoitteeseen: kai.latvalehto@ii.fi
Sähköpostin otsikoksi ”Northern AiR -pienryhmäkoulutus”. Tarjouksen tulee olla voimassa 31.5.2021 saakka.
Tarjoustietojen ja hankinta-asiakirjojen julkisuus: Iin kunnan hankintatoiminnassa noudatetaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä, sekä kunnan hankintoja koskevia ohjeita.
Hylkäämisperusteet: Pidätämme oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista ja oikeuden myös hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset, puutteelliset tarjoukset sekä tarjoukset, joihin ei ole liitetty vaadittuja selvityksiä.
Päätöksestä ilmoitetaan tarjoajille 7.5. mennessä ja samalla sovitaan valitun suunnittelijan kanssa yksityiskohdista. Pidätämme oikeuden neuvotella toteutustavasta ja sisällöstä.
Lisätiedot sähköpostitse:
Kripa-hanke,
projektipäällikkö Kai Latvalehto
kai.latvalehto@ii.fi

Northern AiR – residenssitoiminnan 101 perjantaina 26.3. (klo 10.00-15.00).
Videotallenteet tilaisuudesta linkkien takaa.

10.00 Kripa-hankkeen ja Northern Air -verkoston esittely. Kai Latvalehto.
10.15 Seminaariterveiset ja Awareness-videoteos. Arttu Nieminen.
10.25 Osa 2, residenssitoiminnan perusteet 101:
Keskustelemassa Pauliina Leikas, Jetta Huttunen ja Riikka Suomi-Chande. Moderaattorina Kai Latvalehto.
Riitta Heinämaa esittelee uunituoreen selvityksensä Suomalainen residenssitoiminta tänään.
13.00 Muraalitaiteilija Tony Sjömanin terveiset, New York.
13.10 Keskustelu 3: residenssitoiminnan taloudelliset perusteet 102. Moderaattorina Sanna Roukala. Pauliina Leikas, Jetta Huttunen, Kaisa Kerätär ja Riikka Suomi-Chande.
14.40 Rastas & Länsimetro-tytöt -yhtye. Elävää musiikkia.

Keskustelijoiden esitykset pdf-muodossa: Riitta Heinämaa, Kai Latvalehto, Pauliina Leikas, RiikkaSuomi-Chande, Kaisa Kerätär.
Koko seminaaripäivän pdf-tiivistelmä.

Northern AiR-residenssiverkoston ensimmäinen seminaaripäivä järjestettiin striimattavana
livelähetyksenä perjantaina 26.3. klo 10-15 Oulusta Space-studiolta.
Keskustelemassa olivat Mustarindan yhdistysaktiivi Pauliina Leikas, Suomen taiteilijaseuran ateljeesäätiön residenssitoiminnan suunnittelija Riikka Suomi-Chande, Iin KulttuuriKauppilan vastaava tuottaja Jetta Huttunen, Hailuodon Kulttuuritalo Päiväkodin tuottaja Sanna Roukala, Northern AiR/Kripa-hankkeen projektipäällikkö Kai Latvalehto sekä tuottaja ja luovan alan agentti Kaisa Kerätär. Riitta Heinämaa esitteli selvitystään Suomalainen residenssitoiminta tänään.

Seminaaripäivä on suunnattu pohjoisen kuntien kulttuuri- ja residenssitoimijoille sekä kaikille residenssitoiminnasta kiinnostuneille.

NORTHERN AIR -RESIDENSSIVERKOSTO
Kai Latvalehto
Kripa-hanke, projektipäällikkö
+358 40 5853717 / kai.latvalehto@ii.fi
Taidekeskus KulttuuriKauppila /
Kauppilantie 15, 91100 Ii, Finland
www.northernair.fi

WordPress Video Lightbox