Taidekeskus KulttuuriKauppila ja Northern AiR verkosto tuottavat Oulu2026 – ohjelmaan residenssihaun, jonka teemana on maisema ja ympäristö. Tavoitteena on kulttuuri-ilmasto, jossa nähdään ihmisen vaikutukset ympäristöönsä mutta myös mahdollisuudet rauhanomaiseen rinnakkain eloon – myös lajien kesken.

Residenssihaun painopisteenä on toiminen ympäristöresidenssissä. Ympäristöresidenssiin kutsutaan ja valitaan taiteilijoita ja tutkijoita, joiden työ liittyy luontoon, maisemaan tai ympäristöön. Erityisesti residenssiin valitaan taiteilijoita, tutkijoita ja tekijöitä, jotka käsittelevät työssään solastalgiaa eli paikkasurua. Paikkasuru tarkoittaa tutun ympäristön muutoksen aiheuttamaa ahdistusta. Ympäristöahdistus ja ympäristösuru on usein ilmastonmuutoksen seurausta mutta se voidaan ymmärtää myös laajemmin esimerkiksi sodan tai pakolaisuuden tuottamana paikkasidonnaisena ahdistuksena.

Oulu2026 -residenssihaku avataan jatkuvana keväästä 2024 ja sen kautta tuotetaan teoksia vuosille 2025-2026. Hakemukset käydään läpi puolivuosittain ja ohjelmaan valitaan taitelijat projektien ammattimaisuuden, toteutuskelpoisuuden ja ohjelmaan sopivuuden perusteella.

Oulu2026 -residenssiohjelman tavoitteena on luoda alueelle korkeatasoinen ja ympäristöteemainen teossarja vuoden 2026 –ohjelmistoon. Samalla toiminta syventää ja laajentaa alueen residenssitoimijoiden yhteistyötä ja vahvistaa toimijoiden kansainvälistä potentiaalia. Teokset toteutetaan lähtökohtaisesti Northern AiR -verkoston toimijakohteissa: Iissä, Hailuodossa, Kärsämäellä, Oulaisissa, Kuusamossa, Raahessa ja muualla residenssiverkoston toiminta-alueella. Vuoden 2026 lippulaivatuotannot toteutetaan tarkasti valituissa elämyksellisissä ympäristöissä.

Northern AiR järjestää yhteistyössä Oulu2026 TechArt -hankkeen kanssa Hybridize My Festival/Residence? -tapahtuman (Oulu Lapland Hotel) 22.4.2022 klo 10.00–15.00. Kansainvälisessä ajankohtaisseminaarissa eurooppalaiset asiantuntijat esittelevät sitä, mitä siirtyminen hybriditapahtumiin on muuttanut festivaalien, residenssien ja kulttuurikentän työtä ja miten tästä eteenpäin. Mitkä digitaaliset tapahtumat ja etäratkaisut toimivat, mitkä eivät?

Ilmoittautuminen (avoinna 13.4. saakka) ja alustava ohjelma:

 

https://www.eventbrite.com/e/techart-webinar-hybridize-your-festival-tickets-168799924117

Kuusamon arktisen residenssikeskuksen haku on nyt auki: https://www.kuusamo-ark.fi/
Uuden residenssikeskuksen avaaminen on osa Kripa-hankkeen toimintaa. Jatkuvalla haulla voi hakea 1-3kk mittaisia työskentelyjaksoja.

Maailma ei kenties palaudu ihan entiselleen, mutta residenssihakuja avautuu nyt runsaasti:
Res Artisin avoimet haut

 

Ensimmäinen Northern AiR -podcast vierailee Hailuodossa Kulttuuritalo Päiväkodin residenssitalossa. Jututettavana on vastaava tuottaja Sanna Roukala.

https://soundcloud.com/user-59821095-468330731/northernairpodcast1hailuoto

Northern AiR -verkoston podcasteissa vieraillaan ja tutustutaan residenssitoimintaan käytännössä. Podcast-sarja on kuunneltavissa kotisivun kautta Soundcloudissa.

Northern AiR -podcasteissa käsitellään residenssitoimintaa eri näkökulmista ja teemojen kautta. Ääneen pääsevät sekä residenssitoimijat että taiteilijat ja muitakin näkökulmia residenssitoimintaan on luvassa.

Tälle sivulle kootaan uudet sekä menneet jaksot. Jaksot löytyvät myös aina Soundcloudista.

Toinen podcast Kärsämäeltä. Toiminnanjohtaja Susanna Salokannel jututettavana AiR Frosterus -residenssissä.
https://soundcloud.com/user-59821095-468330731/karsamakipodcast

 

KRIPA-hankkeessa perustetaan Pohjois-Pohjanmaalle kansainvälinen taiteilijaresidenssien innovaatioverkosto, jossa kootaan maakunnan residenssitoimijat, resurssit ja voimavarat yhteen. Verkosto kulkee nimellä Northern AiR. Tavoitteena on käynnistää sektori- ja toimialarajat ylittävää yhteistyötä maaseutuelinkeinojen sekä julkisen ja kolmannen sektorin kanssa. Vuosina 2021-2022 kartoitetaan residenssitoiminnan strategisia yhteistyömahdollisuuksia ja kumppanuuksia sekä pilotoidaan residenssien välittäjäliiketoimintaa mm. matkailussa, taiteilijoiden työllistämisessä sekä taiteen ja tieteen yhteistyöhankkeissa.

Kripa-hankkeen tavoitteisiin lukeutuu residenssitoiminnan kehittäminen pilottien avulla:

 • Liiketoimintamallien pilotointi. Uusia avauksia pilotoidaan residenssitoiminnan kautta esim. matkailussa, julkisen taiteen hankinnoissa sekä taiteen ja tieteen yhteistyöhankkeissa.
 • Tavoitteena on synnyttää kulttuuripalveluihin innovaatiota ja monipuolistaa elinkeinotoimintaa ja näin lisätä luovan alan työllistymismahdollisuuksia.
 • KRIPA-hankkeessa pilotoidaan kansainvälistä ja paikallista palvelu- ja välittäjäliiketoimintaa, esim. residenssikeskusten toimiessa tilaaja-tuottaja-taiteilijamallin mukaisesti tuottajana.
 • Globaalisti resurssiviisaan, hiilineutraalin ja kiertotaloutta edistävän residenssitoiminnan pilotointi arktisen liiketoiminnan näkökulmasta.

Miten alueellemme voidaan luoda residenssitoiminnan kautta uusia yhteistyömuotoja, liiketoimintaa, pito- ja vetovoimaa? Kehitämme ja sparraamme yhteistyössä residenssitoimintaan liittyviä pilottialoitteita, joissa em. tavoitteet toteutuvat Pohjois-Pohjanmaan alueella. Toteutukseen valittuja pilotteja voidaan tukea tilattavana ostopalveluna Kripa-hankkeen kautta sekä järjestämällä asiantuntijakonsultaatiota. Pilottihanketta voi esittää residenssitoimintaa harjoittava tai suunnitteleva taho, kulttuurialalla toimiva yhdistys, yrittäjä/yritys, ammattitaitelija tai työryhmä.

Päätös kokeiluun valinnasta ilmoitetaan seuraavan kalenterikuukauden lopussa hakemuksen saapumisesta. Pidätämme oikeuden muutoksiin, mikäli saapuneiden pilottiehdotusten laatu tätä vaatii.

Arviointikriteerit:

 1. Uusien liiketoimintamallien ja em. tavoitteiden toteutuminen.
 2. Toteutuskelpoisuus.
 3. Alueellinen näkyvyys ja vaikuttavuus.
 4. Yhteistyö- ja sidosryhmät.

HAKULOMAKE

Tiedustelut ja lisäinformaatio sähköpostitse:
Kai Latvalehto,
Kripa-hankkeen projektipäällikkö,
kai.latvalehto@ii.fi

 

HAKUAIKAA JATKETTU 30.4. SAAKKA! Voidaan toteuttaa myös täysin etänä.

Oletko luovien alojen asiantuntija, joilla on näppituntumaa residenssitoimintaan, kulttuurialaan ja sen rahoitusmekanismeihin? Kripa-hankkeen/Northern AiR -residenssiverkoston keskeisiä tavoitteita ovat residenssitoimijoiden osaamisen kehittäminen ja yhteistoiminta. Pyydämme tarjouksia pienryhmäkoulutuksen vetämisestä (ryhmäkoko min. 3 osallistujaa), jonka puitteissa Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueelta tulevien osallistujien residenssitoimintaa sparrataan ja laaditaan jokaiselle osallistujalle residenssisuunnitelma vuosille 2021-2022. Residenssisuunnitelman suositeltava pituus on 5-10 sivua. Suunnitelma sisältää seuraavat asiat: tilat, aikataulut, sopimukset, resurssit, työvoima, rahoitus ja rahoitusten haut, yhteistyötahot, resurssiviisaus ja kestävä kehitys. Toivomme myös innovatiivisia ajatuksia residenssin toimimisesta alueellisesti näkyvänä tahona, niin taiteellisten sisältöjen kuin yhteistyökumppanuuksien, elinkeinoelämän ja yhteisöjen suhteen. Suunnitelmassa voidaan huomioida mahdollisuus hakea Northern AiR -pilottihanketta (jatkuva haku). Pienryhmä(t) pyritään kokoamaan alueelliset lähtökohdat huomioiden. Ryhmässä voi olla residenssitoimintaa suunnittelevia tahoja tai toimintaansa kehittäviä taiteilijaresidenssejä. Kripa-hankkeen ja Northern AiR -residenssiverkostolle esitettyjä keskeisiä toiveita on yhteistoiminta, kokemusten vaihto ja vertaistuki, jonka toivomme näkyvän pienryhmäsparrauksen järjestämisessä.

Muotoile näköisesi paketti, jonka läpivieminen hyödyttäisi residenssitoimijoita mahdollisimman paljon. Pienryhmätapaamiset voidaan järjestää etäyhteyksin sekä ajantasaisten koronarajoitusten mukaisesti.

Pyydämme tarjousta pienryhmäkoulutukseen/sparraukseen ja residenssisuunnitelman tekoon käänteisen kilpailutuksen keinoin. Käytettävissämme on 2000 euroa (+alv) pienryhmää kohden. Summaan tulisi sisällyttää kaikki toteutukseen liittyvät kulut.

Tilaaja varaa oikeuden neuvotella toteutuksesta. Tilaus toteutuu, mikäli pienryhmä(t) saadaan kasaan toukokuun 2021 aikana.

Koulutustarjoukset toimitetaan 30.4.2021 mennessä. Tarjouksesta tulee käydä ilmi:

 • Pienryhmäkoulutuksen sisältö: tapaamisten määrä, toteutustapa ja sisällöt.
 • Residenssisuunnitelman laadinnan tapa.
 • Tarjoajan tiedot (nimi, y-tunnus/henkilötunnus, yhteystiedot). Tarjouspyynnön mukaiset sisällöt: hyväksymme vain ostopalveluna laskutettavan tarjouksen (ei verokortti/palkka-mahdollisuutta).
 • Mukaan lyhyet referenssit/tiivis cv.

 

Aikatauluehdot:
Koulutustarjous tulee toimittaa 30.4.2021 klo 16 mennessä.

Hankintapäätös:
Päätös tehdään 7.5.2021 mennessä, jonka jälkeen tarjouksen jättäneille ilmoitetaan päätöksestä sähköpostitse.

Päätökseen vaikuttavat tekijät:
Valinta tehdään laadullisin kriteerein ja toimitettujen referenssien perusteella, annettua budjettia noudattaen.

Tarjousten laatiminen ja sisältö: Tarjouksen tulee olla laadittu edellä mainitulla tavalla ja sisältää kaikki vaaditut palvelut sekä muut selvitykset tullakseen huomioiduksi.
Hankintaa koskevat sopimusehdot
Hinta: Hinnat tulee ilmoittaa nettohintana (alv 0%) eriteltyinä ja kokonaishintana (alv 24%).
Maksuehto: 21 pv netto
Laskutus: Työn toteuttaja laskuttaa tilaajaa jälkikäteen. Laskutuslisiä ei hyväksytä. Laskun maksamisen edellytyksenä on, että palvelu tai sen osa on suoritettu sovitulla tavalla, ja tilaaja on vastaanottanut laskun. Ensisijaisesti otamme vastaan verkkolaskuja. Tarjouksessa tulee olla maininta, ellei verkkolaskutus on mahdollista. Tarkemmat laskutusosoitetiedot toimitetaan tilauksen yhteydessä.
Tarjouksen jättäminen: toimitetaan sähköpostitse liitteineen 30.4.2021 kello 16.00 mennessä osoitteeseen: kai.latvalehto@ii.fi
Sähköpostin otsikoksi ”Northern AiR -pienryhmäkoulutus”. Tarjouksen tulee olla voimassa 31.5.2021 saakka.
Tarjoustietojen ja hankinta-asiakirjojen julkisuus: Iin kunnan hankintatoiminnassa noudatetaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä, sekä kunnan hankintoja koskevia ohjeita.
Hylkäämisperusteet: Pidätämme oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista ja oikeuden myös hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset, puutteelliset tarjoukset sekä tarjoukset, joihin ei ole liitetty vaadittuja selvityksiä.
Päätöksestä ilmoitetaan tarjoajille 7.5. mennessä ja samalla sovitaan valitun suunnittelijan kanssa yksityiskohdista. Pidätämme oikeuden neuvotella toteutustavasta ja sisällöstä.
Lisätiedot sähköpostitse:
Kripa-hanke,
projektipäällikkö Kai Latvalehto
kai.latvalehto@ii.fi

WordPress Video Lightbox