Kuva: Eeva Mäkinen

Kansainvälinen residenssien innovaatioverkosto Pohjois-Pohjanmaalle eli KRIPA-hanke (2020-2023), muodostuu kolmen kunnan, Iin, Raahen ja Kuusamon toimijoista. Hanketta rahoittaa ELY-keskus / Maaseuturahasto.

15 000 asukkaan kaupunki Kuusamo sijaitsee Euroopan ja Siperian rajalla ja on yksiä merkittävimpiä matkailukohteita Suomessa.

Matkailijoita, taiteilijoita ja tutkijoita alueelle on houkutellut monimuotoinen luonto ja erämaat jo 1800-luvun lopulta saakka. Taiteilija Akseli Gallen-Kallelan ja valokuvaaja I.K. Inhan jalanjäljissä kulkevat vuosittain lukuisat luontokuvaajat ja luonnossa liikkujat. Kuusamosta on muodostunut yksi Suomen suosituimmista matkailualueista, josta haetaan inspiraatiota ja erämaan rauhaa. Tätä tarinaa jatkaa vuonna 2021 KRIPA-hankkeessa perustettu Kuusamon Arktinen Residenssikeskus, Kuusamo ARK.

Arktinen Residenssikeskus tekee tiivistä yhteistyötä alueen matkailutoimijoiden kanssa. Yhteistyön tarkoituksena on tuoda lisää julkista taidetta alueelle ja työllistää luovan alan toimijoita luoda uudenlaista liiketoimintaa ja yhteistyötä taiteen ja kulttuurin alalle.

Kuusamon Arktista Residenssikeskusta luotsaa Jonna Kalliomäki, joka on yksi KRIPA-hankkeen toteuttajista. Kalliomäki on koulutukseltaan kuvataiteilija (amk) ja luontokuvauksen ja soveltavan taiteen maisteri (TaM). Kuusamoon hänet viisi vuotta sitten toi juurikin tuo ainutlaatuinen maisterikoulutus. Lapin yliopiston soveltavan taiteen ja luontokuvauksen maisteriopinnot järjestettiin 2017-2019 Kuusamo-opiston tiloissa, niissä samaisissa missä nyt Arktinen residenssikeskuksen päämaja sijaitsee ja Kalliomäki työskentelee.

Nyt Kripa-hankkeen aikana Kalliomäki haki kaksivuotiseen Taideyliopiston järjestämään julkisen taiteen taideasiantuntijan erikoistumiskoulutukseen, tavoitteena mm. syventää osaamista julkisen taiteen saralla ja hahmottaa kokonaisuuksia ja kumppanuuksia laajemmin.

Erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on kouluttaa laaja-alaisia taideasiantuntijoita julkisen taiteen, rakentamisen ja kaupunkisuunnittelun kehittämistehtäviin ja projekteihin.

Koulutus valmentaa juurikin niihin moniammatillisiin yhteistyö malleihin ja taiteen asiantuntija ja konsultointitehtävien tuottamiseen, mihin Kuusamo ARK profioloituu ja millaisia taideprojekteja se alueelle tuottaa.

Koulutus alkoi vuonna 2022 ja siihen valittiin 24 julkisen taiteen parissa työskentelevää. Opiskelijajoukko koostuu monipuolisesti eri julkisen taiteen toimijoista niin arkkitehdeistä, kaupunkisuunnittelijoista, taidekoordinaattoreista, museojohtajista, julkisen taiteeen kuraattoreista kuin julkisen taiteen tekijöistäkin.

Koulutus järjestetään lähiopetuksena viisi kertaa vuosittain ja kahden päivän lähiopetusjaksot pidetään Helsingissä Taideyliopistolla, Espoossa Aalto-yliopistolla ja Lapin yliopistolla Rovaniemellä.

Kaikki koulutukseen mukaan valitut osallistujat  työstävät koko koulutuksen ajan omaan alaansa liittyvää julkisen taiteen kehittämisprojektia ja kirjoittavat artikkelin tammikuussa 2024 ilmestyvään Taideyliopiston julkaisuun.

Kalliomäen erikoiskoulutuksen kehittämisprojekti liittyy KRIPA-hankkeeseen ja Kuusamo ARKin toimintaan. Miten hankkeen päätyttyä laadukas toiminta alueella jatkuu miten jo luotuja toimintamalleja voidaa hyödyntää laajemmin. Tavoitteena on, että Kuusamo ARK ei ole pelkästään residenssikeskus vaan taiteen asiantuntija ja -välittämiskeskus, joka tuo laadukkaita julkisen taiteen projekteja ja uusia yhteistyömalleja alueelle.

Kehittämistyölle koulutuksessa annetaan asiantuntijaohjausta ja sitä työstetään vertaisryhmissä ja avoimessa dialogissa muiden kanssaopiskelijoiden kanssa. Kehittämisprojektit esitellään koulutuksen lopussa joulukuussa 2023 ja julkaisu on sähköisesti luettavissa Taideyliopiston julkaisuarkistossa vuoden 2024 alusta.

WordPress Video Lightbox