Taidekeskus KulttuuriKauppila ja Northern AiR verkosto tuottavat Oulu2026 – ohjelmaan residenssihaun, jonka teemana on maisema ja ympäristö. Tavoitteena on kulttuuri-ilmasto, jossa nähdään ihmisen vaikutukset ympäristöönsä mutta myös mahdollisuudet rauhanomaiseen rinnakkain eloon – myös lajien kesken.

Residenssihaun painopisteenä on toiminen ympäristöresidenssissä. Ympäristöresidenssiin kutsutaan ja valitaan taiteilijoita ja tutkijoita, joiden työ liittyy luontoon, maisemaan tai ympäristöön. Erityisesti residenssiin valitaan taiteilijoita, tutkijoita ja tekijöitä, jotka käsittelevät työssään solastalgiaa eli paikkasurua. Paikkasuru tarkoittaa tutun ympäristön muutoksen aiheuttamaa ahdistusta. Ympäristöahdistus ja ympäristösuru on usein ilmastonmuutoksen seurausta mutta se voidaan ymmärtää myös laajemmin esimerkiksi sodan tai pakolaisuuden tuottamana paikkasidonnaisena ahdistuksena.

Oulu2026 -residenssihaku avataan jatkuvana keväästä 2024 ja sen kautta tuotetaan teoksia vuosille 2025-2026. Hakemukset käydään läpi puolivuosittain ja ohjelmaan valitaan taitelijat projektien ammattimaisuuden, toteutuskelpoisuuden ja ohjelmaan sopivuuden perusteella.

Oulu2026 -residenssiohjelman tavoitteena on luoda alueelle korkeatasoinen ja ympäristöteemainen teossarja vuoden 2026 –ohjelmistoon. Samalla toiminta syventää ja laajentaa alueen residenssitoimijoiden yhteistyötä ja vahvistaa toimijoiden kansainvälistä potentiaalia. Teokset toteutetaan lähtökohtaisesti Northern AiR -verkoston toimijakohteissa: Iissä, Hailuodossa, Kärsämäellä, Oulaisissa, Kuusamossa, Raahessa ja muualla residenssiverkoston toiminta-alueella. Vuoden 2026 lippulaivatuotannot toteutetaan tarkasti valituissa elämyksellisissä ympäristöissä.

WordPress Video Lightbox