KRIPA-hankkeessa perustetaan Pohjois-Pohjanmaalle kansainvälinen taiteilijaresidenssien innovaatioverkosto, jossa kootaan maakunnan residenssitoimijat, resurssit ja voimavarat yhteen. Verkosto kulkee nimellä Northern AiR. Tavoitteena on käynnistää sektori- ja toimialarajat ylittävää yhteistyötä maaseutuelinkeinojen sekä julkisen ja kolmannen sektorin kanssa. Vuosina 2021-2022 kartoitetaan residenssitoiminnan strategisia yhteistyömahdollisuuksia ja kumppanuuksia sekä pilotoidaan residenssien välittäjäliiketoimintaa mm. matkailussa, taiteilijoiden työllistämisessä sekä taiteen ja tieteen yhteistyöhankkeissa.

Kripa-hankkeen tavoitteisiin lukeutuu residenssitoiminnan kehittäminen pilottien avulla:

  • Liiketoimintamallien pilotointi. Uusia avauksia pilotoidaan residenssitoiminnan kautta esim. matkailussa, julkisen taiteen hankinnoissa sekä taiteen ja tieteen yhteistyöhankkeissa.
  • Tavoitteena on synnyttää kulttuuripalveluihin innovaatiota ja monipuolistaa elinkeinotoimintaa ja näin lisätä luovan alan työllistymismahdollisuuksia.
  • KRIPA-hankkeessa pilotoidaan kansainvälistä ja paikallista palvelu- ja välittäjäliiketoimintaa, esim. residenssikeskusten toimiessa tilaaja-tuottaja-taiteilijamallin mukaisesti tuottajana.
  • Globaalisti resurssiviisaan, hiilineutraalin ja kiertotaloutta edistävän residenssitoiminnan pilotointi arktisen liiketoiminnan näkökulmasta.

Miten alueellemme voidaan luoda residenssitoiminnan kautta uusia yhteistyömuotoja, liiketoimintaa, pito- ja vetovoimaa? Kehitämme ja sparraamme yhteistyössä residenssitoimintaan liittyviä pilottialoitteita, joissa em. tavoitteet toteutuvat Pohjois-Pohjanmaan alueella. Toteutukseen valittuja pilotteja voidaan tukea tilattavana ostopalveluna Kripa-hankkeen kautta sekä järjestämällä asiantuntijakonsultaatiota. Pilottihanketta voi esittää residenssitoimintaa harjoittava tai suunnitteleva taho, kulttuurialalla toimiva yhdistys, yrittäjä/yritys, ammattitaitelija tai työryhmä.

Päätös kokeiluun valinnasta ilmoitetaan seuraavan kalenterikuukauden lopussa hakemuksen saapumisesta. Pidätämme oikeuden muutoksiin, mikäli saapuneiden pilottiehdotusten laatu tätä vaatii.

Arviointikriteerit:

  1. Uusien liiketoimintamallien ja em. tavoitteiden toteutuminen.
  2. Toteutuskelpoisuus.
  3. Alueellinen näkyvyys ja vaikuttavuus.
  4. Yhteistyö- ja sidosryhmät.

HAKULOMAKE

Tiedustelut ja lisäinformaatio sähköpostitse:
Kai Latvalehto,
Kripa-hankkeen projektipäällikkö,
kai.latvalehto@ii.fi

 

WordPress Video Lightbox