Oulu

Oulu Air

Oulu-AiR on Kulttuuriyhdistys Kulttuuribingo Ry:n koordinoima kansainvälinen taiteilijaresidenssiohjelma Oulussa. Oulu-AiRin toiminnan tarkoituksena on edistää kansainvälisten taiteilijoiden vierailuja ja verkoistoitumista Oulussa sekä rikastuttaa Oulun kulttuurielämää tuottamalla uudia nykytaiteen sisältöjä.

Residenssissä vierailevat sekä yhteistyöorganisaatioiden taiteilijavieraan, että avoimen haun kautta valitut taiteilijat eri taiteen aloilta. Syksyn 2022 aikana Oulu-AiR tarjoaa lisäksi työskentelymahdollisuuksia ukrainalaisille taiteilijoille osana Ecoc2026 Rauhankone-hanketta. Residenssijakson aikana taiteilijat toteuttavat yleisölle taiteellisen projektin, kuten näyttelyn tai open studio-tapahtuman. Avoimen haun kautta valituille taiteilijoille maksetaan taiteilijapalkkio. Residenssiasunto sekä työhuone sijaitsevat Oulun keskustassa.

Projektia rahoittaa Taiteen Edistämiskeskus sekä Ecoc2026 Rauhankone-hanke. Residenssiohjelman yhteistyökumppaneina toimivat Kulttuuriosuuskunta Ilme, Pohjoinen Valokuvakeskus sekä Flow Productions.

Kulttuuriyhdistys Kulttuuribingo ry on vuonna 2012 perustettu taiteilijoiden ja muusikoiden yhteisö. Yhdistyksen tavoitteena on ylläpitää taiteiijoiden työtiloja sekä tarjota esitystilaamarginaalisemmalle taiteelle ja uusille taiteen fuusioille. Kulttuuribingo ylläpitää työhuonetilaa Vintti Oulun Pikisaaressa. Kulttuuribingo järjestää monitaiteellisia yhä pop up-tapahtumia ja ylläpitää Asematunnelissa sijaitsevaa Ränni-galleriaa yhteistyössä Oulun taidemuseon kanssa.

Residenssissä vierailleita taiteilijoita

Sosiaalinen media

JoJo, Oulun Tanssin Keskus

JoJo – Oulun Tanssin Keskus on pohjoisen Suomen elinvoimainen tanssitaiteen kentällä toimiva ammattitanssin tuotantokeskus, joka tarjoaa kansainvälistä, monilajista tanssitaiteen ohjelmistoa, pääpainon ollessa nykytanssissa. Ohjelmistoon kuuluu myös syksyisin järjestettävä OuDance-festivaali. Tanssitaiteen ammattilaisille JoJo toimii tuotantokeskuksena ja vierailuteatterina sekä tarjoaa kansainvälisiä residenssivaihto-ohjelmia. Lisäksi JoJon yleisötyö tarjoaa kaikille avointa toimintaa, johon osallistuminen ei vaadi kokemusta tanssista tai tanssin katsojuudesta. JoJo on yksi Pohjoisen tanssin aluekeskuksen neljästä jäsenorganisaatiosta ja sen toimintaa rahoittavat Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Oulun kaupunki.

Sosiaalinen media

Oulun sarjakuvakeskus / Oulun kirjailijaseura

Oulun sarjakuvakeskus
Oulun sarjakuvakeskuksen tavoitteena on järjestää vuosittaisia sarjakuvaresidenssejä Oulun alueella yhteistyössä Limingan taidekoulun kanssa ja Reykjavikissa. (Islanti).
Residenssijaksot ovat suunnattu Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella (sarjakuvan osalta myös Lapin alueella) asuville ja työskenteleville sarjakuva- ja kuvitustaiteen sekä kirjallisuuden alan ammattilaisille. Residenssiin valituille taiteilijoille maksetaan korvaus elinkustannuksia varten sekä avustetaan matkakustannuksissa. Vuokraa residenssistä ei peritä. Residenssipaikoista toinen on kohdennettu sarjakuva- tai kuvitustaiteen ja toinen kirjallisuuden alan edustajalle. Residenssiin tulee hakea (ilmoitettavaan päivämäärään) mennessä sähköisellä lomakkeella. Tulevista hausta ilmoitetaan Oulun sarjakuvakeskuksen verkkosivuilla. Oulun kirjailijaseura Oulun kirjailijaseuran tarkoituksena on edistää Oulun seudulla toimivien ammattikirjailijoiden työskentelymahdollisuuksia, rakentaa kirjailijoiden ammatillista yhteisöä sekä ajaa seudun ammattikirjailijoiden tai muutoin merkittävää kirjallista työtä tekevien etuja. Yhdistys järjestää kokouksia, tiedotus- ja koulutustilaisuuksia, vapaa-ajantoimintaa ja muita tapahtumia. Yhdistyksen tarkoituksena on pitää yhteyttä ja kuulua jäsenenä päättämiinsä valtakunnallisiin ja alueellisiin kulttuurijärjestöihin ja -liittoihin sekä välittää näistä tietoa jäsenilleen.

Sosiaalinen media

Ruotsinsuomalainen kulttuurilähetystö

Oulussa toimii RUOTSINSUOMALAINEN KULTTUURILÄHETYSTÖ, joka tarjoaa ruotsinsuomalaisen taustan omaaville kulttuurialan ihmisille residenssivierailuja ja mahdollisuuden vahvistaa yhteyksiä Suomeen, Ruotsiin ja ruotsinsuomalaisuuteen. Osana Oulu2026-kulttuuripääkaupunkihanketta toiminnan spektri laajenee. Jatkossa 2nd Generation Cultural Embassy (2ndG C.E.) toimii toisen sukupolven siirtolaisten residenssinä ja kokemusten kerääjänä kaikkialta Euroopasta. KESTO 1 viikko – 2 viikkoa. TAITEEN ALAT JA TYÖSKENTELYMAHDOLLISUUDET Kaikki taiteen ja kulttuurialat voivat hakea. Ei residenssivuokraa. Tarjotaan residenssitaiteilijalle keskittymisrauhaa ja mahdollisuutta paneutua omaan työhön, jolla toivotaan olevan ruotsinsuomalainen kiinnekohta.  Yhden yleisötapahtuman, näyttelyn, konsertin yms järjestäminen. Taiteilijoille voidaan tarjota myös mahdollisuutta esimerkiksi työpajojen ohjaamiseen tai tilaustöihin.
RESIDENSSIVIERAILTA ODOTETAAN:

Huolehtivan matka- ja elinkustannukset residenssivierailun aikana.
Matka- ja sairausvakuutus.

HAKU

jatkuva, avoin haku

Kotisivu:

ambassaden.fi

Residenssissä vierailleita taiteilijoita

Sosiaalinen media

Warjakan taiteilijaresidenssi

Vuosittain heinä-elokuussa TaikaBox ry järjestää kahden viikon mittaisen Warjakan taiteilijaresidenssin kolmelle eri taiteen alan ammattilaiselle: yhdelle Suomessa pysyvästi asuvalle ja kahdelle kansainväliselle taiteilijalle kerrallaan. Residenssi järjestetään pienessä Varjakan kylässä Oulunsalossa, Kempeleenlahden rannalla. Se sijaitsee noin 18km Oulusta etelään. Residenssin tavoitteena on kehittää prosessi-keskeistä poikkitaiteellista yhteistyötä residenssiin osallistuvien taiteilijoiden välillä paikkasidonnaisen työskentelyn avulla. Residenssi hyödyntää alueen rikasta kulttuuriperintöä, Varjakansaarella sijaitsevaa harvinaista 1900-luvun alun sahanaikaista rakennustaidetta ja Varjakan kaunista luontoa. Residenssi muodostaa osan alueen laajempaa kulttuurikokonaisuutta, johon kuuluu myös Varjakan venesatamaan vievän tien varrella sijaitseva Warjakka Puutarha ja sen sisällä toimiva Warjakka -lisätty todellisuusgalleria. Residenssitaiteilijoilla on mahdollisuus hyödyntää virtuaaligalleriaa työskentelyssään tai toteuttaa residenssi etänä virtuaaligallerian kautta. Residenssin tavoitteena on myös luoda dialogia paikallisen yhteisön ja vierailevien taiteilijoiden välille. Taiteilijoiden odotetaan tukevan kulttuuritoiminnan kehitystä alueella avaamalla työskentelyään yleisölle esim. taiteilijatapaamisten, työpajojen tai jollakin muulla tavalla, joka luo yhteyksiä paikalliseen väestöön. Residenssiin haetaan avoimella haulla keväisin. TaikaBox ry maksaa valittujen taiteilijoiden palkkiot, majoituksen, matkat ja päivärahat. Taiteilijat majoitetaan Varjakan kylässä yhteisön tarjoamissa majoitustiloissa. Tilat vaihtelevat vuosittain tarjolla olevien asuntojen ja taiteilijoiden tarpeiden mukaan.

Sosiaalinen media

WordPress Video Lightbox