Ruotsinsuomalainen kulttuurilähetystö

Oulussa toimii RUOTSINSUOMALAINEN KULTTUURILÄHETYSTÖ, joka tarjoaa ruotsinsuomalaisen taustan omaaville kulttuurialan ihmisille residenssivierailuja ja mahdollisuuden vahvistaa yhteyksiä Suomeen, Ruotsiin ja ruotsinsuomalaisuuteen.

Osana Oulu2026-kulttuuripääkaupunkihanketta toiminnan spektri laajenee. Jatkossa 2nd Generation Cultural Embassy (2ndG C.E.) toimii toisen sukupolven siirtolaisten residenssinä ja kokemusten kerääjänä kaikkialta Euroopasta.

KESTO

1 viikko – 2 viikkoa.

TAITEEN ALAT JA TYÖSKENTELYMAHDOLLISUUDET

Kaikki taiteen ja kulttuurialat voivat hakea.

Ei residenssivuokraa.

Tarjotaan residenssitaiteilijalle keskittymisrauhaa ja mahdollisuutta paneutua omaan työhön, jolla toivotaan olevan ruotsinsuomalainen kiinnekohta.  Yhden yleisötapahtuman, näyttelyn, konsertin yms järjestäminen. Taiteilijoille voidaan tarjota myös mahdollisuutta esimerkiksi työpajojen ohjaamiseen tai tilaustöihin.

RESIDENSSIVIERAILTA ODOTETAAN:

Huolehtivan matka- ja elinkustannukset residenssivierailun aikana.
Matka- ja sairausvakuutus.

HAKU

jatkuva, avoin haku

Kotisivu:

ambassaden.fi

Residenssissä vierailleita taiteilijoita

Sosiaalinen media

WordPress Video Lightbox