HAKUAIKAA JATKETTU 30.4. SAAKKA! Voidaan toteuttaa myös täysin etänä.

Oletko luovien alojen asiantuntija, joilla on näppituntumaa residenssitoimintaan, kulttuurialaan ja sen rahoitusmekanismeihin? Kripa-hankkeen/Northern AiR -residenssiverkoston keskeisiä tavoitteita ovat residenssitoimijoiden osaamisen kehittäminen ja yhteistoiminta. Pyydämme tarjouksia pienryhmäkoulutuksen vetämisestä (ryhmäkoko min. 3 osallistujaa), jonka puitteissa Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueelta tulevien osallistujien residenssitoimintaa sparrataan ja laaditaan jokaiselle osallistujalle residenssisuunnitelma vuosille 2021-2022. Residenssisuunnitelman suositeltava pituus on 5-10 sivua. Suunnitelma sisältää seuraavat asiat: tilat, aikataulut, sopimukset, resurssit, työvoima, rahoitus ja rahoitusten haut, yhteistyötahot, resurssiviisaus ja kestävä kehitys. Toivomme myös innovatiivisia ajatuksia residenssin toimimisesta alueellisesti näkyvänä tahona, niin taiteellisten sisältöjen kuin yhteistyökumppanuuksien, elinkeinoelämän ja yhteisöjen suhteen. Suunnitelmassa voidaan huomioida mahdollisuus hakea Northern AiR -pilottihanketta (jatkuva haku). Pienryhmä(t) pyritään kokoamaan alueelliset lähtökohdat huomioiden. Ryhmässä voi olla residenssitoimintaa suunnittelevia tahoja tai toimintaansa kehittäviä taiteilijaresidenssejä. Kripa-hankkeen ja Northern AiR -residenssiverkostolle esitettyjä keskeisiä toiveita on yhteistoiminta, kokemusten vaihto ja vertaistuki, jonka toivomme näkyvän pienryhmäsparrauksen järjestämisessä.

Muotoile näköisesi paketti, jonka läpivieminen hyödyttäisi residenssitoimijoita mahdollisimman paljon. Pienryhmätapaamiset voidaan järjestää etäyhteyksin sekä ajantasaisten koronarajoitusten mukaisesti.

Pyydämme tarjousta pienryhmäkoulutukseen/sparraukseen ja residenssisuunnitelman tekoon käänteisen kilpailutuksen keinoin. Käytettävissämme on 2000 euroa (+alv) pienryhmää kohden. Summaan tulisi sisällyttää kaikki toteutukseen liittyvät kulut.

Tilaaja varaa oikeuden neuvotella toteutuksesta. Tilaus toteutuu, mikäli pienryhmä(t) saadaan kasaan toukokuun 2021 aikana.

Koulutustarjoukset toimitetaan 30.4.2021 mennessä. Tarjouksesta tulee käydä ilmi:

  • Pienryhmäkoulutuksen sisältö: tapaamisten määrä, toteutustapa ja sisällöt.
  • Residenssisuunnitelman laadinnan tapa.
  • Tarjoajan tiedot (nimi, y-tunnus/henkilötunnus, yhteystiedot). Tarjouspyynnön mukaiset sisällöt: hyväksymme vain ostopalveluna laskutettavan tarjouksen (ei verokortti/palkka-mahdollisuutta).
  • Mukaan lyhyet referenssit/tiivis cv.

 

Aikatauluehdot:
Koulutustarjous tulee toimittaa 30.4.2021 klo 16 mennessä.

Hankintapäätös:
Päätös tehdään 7.5.2021 mennessä, jonka jälkeen tarjouksen jättäneille ilmoitetaan päätöksestä sähköpostitse.

Päätökseen vaikuttavat tekijät:
Valinta tehdään laadullisin kriteerein ja toimitettujen referenssien perusteella, annettua budjettia noudattaen.

Tarjousten laatiminen ja sisältö: Tarjouksen tulee olla laadittu edellä mainitulla tavalla ja sisältää kaikki vaaditut palvelut sekä muut selvitykset tullakseen huomioiduksi.
Hankintaa koskevat sopimusehdot
Hinta: Hinnat tulee ilmoittaa nettohintana (alv 0%) eriteltyinä ja kokonaishintana (alv 24%).
Maksuehto: 21 pv netto
Laskutus: Työn toteuttaja laskuttaa tilaajaa jälkikäteen. Laskutuslisiä ei hyväksytä. Laskun maksamisen edellytyksenä on, että palvelu tai sen osa on suoritettu sovitulla tavalla, ja tilaaja on vastaanottanut laskun. Ensisijaisesti otamme vastaan verkkolaskuja. Tarjouksessa tulee olla maininta, ellei verkkolaskutus on mahdollista. Tarkemmat laskutusosoitetiedot toimitetaan tilauksen yhteydessä.
Tarjouksen jättäminen: toimitetaan sähköpostitse liitteineen 30.4.2021 kello 16.00 mennessä osoitteeseen: kai.latvalehto@ii.fi
Sähköpostin otsikoksi ”Northern AiR -pienryhmäkoulutus”. Tarjouksen tulee olla voimassa 31.5.2021 saakka.
Tarjoustietojen ja hankinta-asiakirjojen julkisuus: Iin kunnan hankintatoiminnassa noudatetaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä, sekä kunnan hankintoja koskevia ohjeita.
Hylkäämisperusteet: Pidätämme oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista ja oikeuden myös hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset, puutteelliset tarjoukset sekä tarjoukset, joihin ei ole liitetty vaadittuja selvityksiä.
Päätöksestä ilmoitetaan tarjoajille 7.5. mennessä ja samalla sovitaan valitun suunnittelijan kanssa yksityiskohdista. Pidätämme oikeuden neuvotella toteutustavasta ja sisällöstä.
Lisätiedot sähköpostitse:
Kripa-hanke,
projektipäällikkö Kai Latvalehto
kai.latvalehto@ii.fi

WordPress Video Lightbox