Jussi Valtakari

Lappeenrantalaislähtöinen Taivalkoskella asuva Jussi Valtakari käsittelee erilaisia median
välittämiä maailmantapahtumia pienhahmojen ja pienen Taivalkosken asukkaan
perspektiivistä. Työttömyys, virastojen palvelut, vanhusten hoito, syrjintä, heikompien
kohtelu ja ikärasismi ovat taiteilijan usein käsittelemiä teemoja. Omien sanojensa mukaan
hänen veistostensa perusta on kansanperinteen puhdetöissä; ne ovat veistämällä
päivitettyä folk-poppia, joihin on lisätty todellisuutta maalaamalla ja kirjoittamalla.

SYKLI – residenssin tuotoksissa puuveistäjä Valtakarin yhteiskuntaa ja ajankohtaisia asioita
lempeän huumorin kautta kritisoivat minikokoiset ihmishahmot kertovat AVOIN DIALOGI –
näyttelyssä tarinaa residenssityöparin Juha Allan Ekholmin luomilla näyttämöillä.
Taiteilijoiden toisistaan poikkeavilla taiteilijakertomuksilla ja teoksellisella ajattelulla on
yhtymäkohtansa rosoisissa tuotoksissa, jotka hyödyntävät jättömateriaaleja ja ihmisten
käyttämää esineistöä. Yhteisteosten lisäksi mukana on Valtakarin omaa puunveisto –
ja installaatiotyöskentelyä

NORTHERN AIR -ohjelman Oulu 2026-teemaan liittyvää solastalgiaa eli paikkasurua voidaan
taiteilijakumppaneiden residenssityöskentelyssä löytää paikallismuistia käsittelevissä
teoksissa, jotka myös aktivoivat ja yhteisöllistävät oulaistelaisia. Monitaiteellisessa
työskentelyssä ovat läsnä tulevaisuuden, nykyisyyden ja historian aikatasot. Hankkeen
seuraava teos on esillä muutamissa NORTHERN AIR – residenssiohjelman
tapahtumapaikoissa vuoden 2023–2024 kuluessa. Työskentely tähtää pysyvän teoksen
toteuttamiseen Oulaisten maisemaan.

WordPress Video Lightbox