Northern AiR 101 -seminaari Oulussa maaliskuussa 2021.

Northern AiR järjesti yhteistyössä Oulu2026 TechArt -hankkeen kanssa Hybridize My Festival/Residence? -tapahtuman ( 22.4.2022)

Dialogeja luovien alojen liiketoiminnan kehittämisestä (23.11.2022) – Seminaaritallenne

Linkkejä

Artinres.fi – Suomen taiteilijaseuran ateljeesäätiön hyödyllinen tietokanta kotimaisten residenssitoimijoiden toiminnasta.
Res Artis – edustamamme maailman suurin residenssiverkosto.
TransArtists – toinen merkittävä residenssiverkosto. Dutch Culture, Amsterdam.
Microresidence.net – pienempien mikroresidenssien verkosto
SWAN Swedish Artist Residency Netwok – Ruotsin residenssiverkosto

Julkaisuja ja oppaita

Elfving Taru, Kokko Irmeli ja Pascal Gielen (2019). Contemporary Artist Residencies – Reclaiming Time and Space
Heinämaa, Riitta (2020). Suomalainen residenssitoiminta tänään – nykytilanne ja kehittämistarpeet.
Kerätär, Kaisa (2019). PoP-AIR Pohjois-Pohjanmaan taiteilijaresidenessiverkosto.
Suomi-Chande, Riikka (2012). Residenssi – Hyvien käytäntöjen käsikirja.

WordPress Video Lightbox