Lappeenrantalaislähtöinen Taivalkoskella asuva Jussi Valtakari käsittelee erilaisia median
välittämiä maailmantapahtumia pienhahmojen ja pienen Taivalkosken asukkaan
perspektiivistä. Työttömyys, virastojen palvelut, vanhusten hoito, syrjintä, heikompien
kohtelu ja ikärasismi ovat taiteilijan usein käsittelemiä teemoja. Omien sanojensa mukaan
hänen veistostensa perusta on kansanperinteen puhdetöissä; ne ovat veistämällä
päivitettyä folk-poppia, joihin on lisätty todellisuutta maalaamalla ja kirjoittamalla.

SYKLI – residenssin tuotoksissa puuveistäjä Valtakarin yhteiskuntaa ja ajankohtaisia asioita
lempeän huumorin kautta kritisoivat minikokoiset ihmishahmot kertovat AVOIN DIALOGI –
näyttelyssä tarinaa residenssityöparin Juha Allan Ekholmin luomilla näyttämöillä.
Taiteilijoiden toisistaan poikkeavilla taiteilijakertomuksilla ja teoksellisella ajattelulla on
yhtymäkohtansa rosoisissa tuotoksissa, jotka hyödyntävät jättömateriaaleja ja ihmisten
käyttämää esineistöä. Yhteisteosten lisäksi mukana on Valtakarin omaa puunveisto –
ja installaatiotyöskentelyä

NORTHERN AIR -ohjelman Oulu 2026-teemaan liittyvää solastalgiaa eli paikkasurua voidaan
taiteilijakumppaneiden residenssityöskentelyssä löytää paikallismuistia käsittelevissä
teoksissa, jotka myös aktivoivat ja yhteisöllistävät oulaistelaisia. Monitaiteellisessa
työskentelyssä ovat läsnä tulevaisuuden, nykyisyyden ja historian aikatasot. Hankkeen
seuraava teos on esillä muutamissa NORTHERN AIR – residenssiohjelman
tapahtumapaikoissa vuoden 2023–2024 kuluessa. Työskentely tähtää pysyvän teoksen
toteuttamiseen Oulaisten maisemaan.

Juha Allan Ekholm on espoolaislähtöinen valokuvataiteilija ja tila-/aikataidetta välineenään
hyödyntävä visuaalinen taiteilija. Hänen kaupunkiteoksensa ovat usein luonteeltaan
paikkasuhteisia tai tapahtuvat hetkellisinä interventioina.

Ekholmin taiteellisen työskentelyn pohja on keskustelussa sosiaalisten kertomusten kanssa.
Parhaiten hänen taidettaan kuvaa kenties luonnehdinta Socially committed art, eräänlainen
määritelmä yhteiskunnallisesti tiedostavalle taiteen tekemiselle.

Taiteellinen ajattelun monimuotoisuus on johtanut myös uusien välineiden käyttöön.
Työskentely on kulkenut valokuva- ja mediataiteen ja tilallisen työskentelyn kautta liveartinterventioihin sekä yhteisölliseen työskentelyyn. Vaikka Ekholm identifioituu yhä valokuvaja mediataiteilijaksi, kaikki edellä mainitut visuaalisen taiteentekemisen muodot kulkevat
työskentelyssä mukana.

Ekholm on työskennellyt residenssityöparinsa Jussi Valtakarin kanssa SYKLI-residenssissä
Oulaisissa eri pituisissa jaksoissa vuodesta 2022 ajallisuuden ja paikallishistorioiden teemoin.
Vuonna 2022 toteutettiin kaksi näyttelykokonaisuutta Korona-Galleriassa ja Bergströmin
kulmassa Valtakarin kanssa nimellä AVOIN DIALOGI.

Taiteilijoiden työskentelyyn on alusta alkaen kuulunut yhteisöllinen toiminta sekä
jalkautuminen erityyppisten alueellisten toimijoiden pariin.

NORTHERN AIR -ohjelman Oulu 2026-teemaan liittyvä solastalgiaa eli paikkasurua voidaan
taiteilijakumppaneiden residenssityöskentelyssä löytää paikallismuistia käsittelevissä
teoksissa, jotka myös aktivoivat ja yhteisöllistävät oulaistelaisia. Monitaiteellisessa
työskentelyssä ovat läsnä tulevaisuuden, nykyisyyden ja historian aikatasot. Hankkeen
seuraava teos on esillä muutamissa NORTHERN AIR – residenssiohjelman
tapahtumapaikoissa vuoden 2023 – 2024 kuluessa. Työskentely tähtää pysyvän teoksen
toteuttamiseen Oulaisten maisemaan.

Juha Allan Ekholm toteutti kesällä 2023 Penttilän taloon koko loppuvuoden esillä olevan
kuvitteelliseen tulevaisuuteen sijoittuvan Polaroid-näyttelyn HELICONIAN KESÄ. Näyttely on
sijoitettu Penttilän talon vierashuoneisiin ja käyttötiloihin.

WordPress Video Lightbox